నేడు (ఆగష్టు-31) బాపూ వర్ధంతి..

Share Icons:
వాఁ! ‘బాపు’రే అనిపించే… ఆ గీతాకారుని గీతల వైభవాలను వ్యంగ్య చిత్ర విన్యాసాలను హదయపూర్వకంగా తలచుకుంటూ అంజలి ఘటిద్దాం… సిప్ట్ మామాట సేకరణలోని బాపు బొమ్మలను, వ్యంగ్యచిత్రాలను వరుసగా 62 పెజీలలో, ఆయన చలనచిత్ర జాబితాను 63వ పేజీలో తిలకించి పులకించండి..
క్రింది లింకుపై క్లిక్ చేయడి-

Leave a Reply