సిరిసేన కు షాక్ – ఓడిపోయిన రాజ్ పక్సే

 కొలంబో, నవంబర్ 14 , శ్రీలంక రాజకీయ సంక్షోభంలో అధ్యక్షుడు సిరిసేనకు షాక్ తగిలింది. పార్లమెంట్‌లో నిర్వహించిన విశ్వాస పరీక్షలో సిరిసేన ప్రధానిగా నియమించిన మహింద రాజపక్సే …