పార్టీలు మారే పనిలో బిజీగా ఉన్న నేతలు…..

హైదరాబాద్, 10 సెప్టెంబర్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికల సందర్భంగా అసంతృప్త జ్వాలలు మరింత పెరిగాయి. అటు టీఆర్ఎస్ లోనూ, ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ లోనూ అసంతృప్త …