ప్రయాణికుల నిర్లక్ష్యం కాదు… రైల్వేశాఖదే బాధ్యత

న్యూఢిల్లీ, మే 10 : రైల్వే పరిధిలో ఎక్కడ ఏ ప్రమాదం జరిగినా అది ప్రయాణికుల నిర్లక్ష్యం అని తప్పించుకోవడానికి లేదు. ఇకపై రైల్వే శాఖలో ఆ …