మామాట లో మీమాట పోల్ నెం.10 – న్యాయ-కార్యనిర్వాక వ్య(అ)వస్థలు

న్యాయ-కార్యనిర్వాక వ్య(అ)వస్థలు న్యాయమూర్తుల ఎపికలో కొలీజియం సిఫార్సు తిరస్కరణ! ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ ఇదే తీరు న్యూఢిల్లీ, ఏప్రిల్ 27: [yop_poll id=”19″] రాజకీయ వ్యవస్థ, న్యాయవ్యవస్థలు రాజ్యాంగంలో బలమైనవి. …