తెలంగాణ లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ

హైదరాబాద్, జనవరి 11 , ఓటర్ లిస్ట్ లో పొరపాట్లు జరిగాయని ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది. తప్పులకు కారణాలు అయినా అధికారులు ఎవరు. మరి ఎవరి పై …