బాగ్
  • ఆ బాగ్ లో ఏముంది?

    దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి కువైట్ కి వచ్చిన ఓ కువైటీ మహిళ టాక్సీ లో ఒక బాక్స్ మర్చిపోయింది. టా ...

    దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి కువైట్ కి వచ్చిన ఓ కువైటీ మహిళ టాక్సీ లో ఒక బాక్స్ మర్చిపోయింది. టాక్సీ డ్రైవర్ ఆ బాక్స్ ని పర్యాటక పోలీసులకి అప్పజెప్పాడు. ఆ పోలీసులు ఈజిప్షియన సెక్యురిటీ సిబ్బం ...

    Read more