ఓటుబ్యాంక్ విన్యాసాలు
  • కర్ణాటకలో బాబు బుడక వాగలేదా?

    తిరుపతి, మే 15 : కర్ణాటక రాష్ట్రంలో తన ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చంద్రబాబు నాయుడు చాలా ఎక్కువగా ఊహిం ...

    తిరుపతి, మే 15 : కర్ణాటక రాష్ట్రంలో తన ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చంద్రబాబు నాయుడు చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకున్నారు. తాము చేసిన ప్రచారంతో బీజేపీకి ఎక్కడ లేని దెబ్బపడుతుందని ఊహించారు. అయితే అవన్నీ మాకే ...

    Read more