ఎంటర్ ప్రన్యుర్ షిప్
  • ప్రవల్లిక : నైస్ సక్సెస్ స్టోరీ

    హైదరాబాద్, మే 29: ఆమె పేరు ప్రవల్లిక ఆమె జన్మస్థలం ఒంగోలు లోని ఓ కుగ్రామం. తల్లిదండ్రులు నిరుపేదలు. కూలి ...

    హైదరాబాద్, మే 29: ఆమె పేరు ప్రవల్లిక ఆమె జన్మస్థలం ఒంగోలు లోని ఓ కుగ్రామం. తల్లిదండ్రులు నిరుపేదలు. కూలి పనికి వెళ్లి కూతురిని చదివించారు. తమ లాగ తమ బిడ్డ కష్టపడకూడదని భావించే అతి సాధారణమైన కుటుంబం. ఆ ...

    Read more