02 ఏప్రిల్ 2020 (చైత్ర మాసం) దిన సూచిక. నేడు శ్రీరామ నవమి.. ప్రపంచ వీక్షణం:- 138

02 ఏప్రిల్ 2020 (చైత్ర మాసం) దిన సూచిక.. సీతారామ ప్రియులకు శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు… ప్రపంచ వీక్షణం:- 138

అంటుకో కరోనా అంటుకో…!?

అంటుకో కరోనా అంటుకో…!? **************************** నోటికొచ్చిన పిచ్చి కూతలతో, చేతబడి వ్రాతలతో సోషల్ మీడియాను అనుక్షణం కలుషితం చేస్తున్న కరడుగట్టిన తోపుగాళ్లను అంటుకో కరోనా అంటుకో! త్రాష్టులను …

25 మార్చి 2020 (చైత్ర మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక. నేడు ఉగాది.. ప్రపంచ వీక్షణం:- 130

25 మార్చి 2020 (శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత ఋతువు – ఆరంభం) దిన సూచిక.. అందరికీ ఉగాది (నూతన తెలుగు సంవత్సర) శుభాకాంక్షలు… …