26 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం) దిన సూచిక. నేడు భారత గణతంత్ర దినోత్సవం.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 128

26 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం) దిన సూచిక. భారత రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 128

గులాంగిరి చేయలేదు! సింహంలా బ్రతికారు: నేతాజి సుభాష్ చంద్ర బోస్

గులాంగిరి చేయలేదు! సింహంలా బ్రతికారు: నేతాజి సుభాష్ చంద్ర బోస్ అలుపెరుగని పోరాటంతో వోటమి ఎరుగని బాల్యం నుండి క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, దైవభక్తి, సాటి మానవులకు సేవ జేయాలనే …

15 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం) దిన సూచిక. నేడు కనుమ పండగ.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 117

15 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం) దిన సూచిక. అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 117

14 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం, ఉత్తరాయణం – ఆరంభం) దిన సూచిక. నేడు సంక్రాంతి.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 116

14 జనవరి 2021 (పుష్య మాసం, ఉత్తరాయణం – ఆరంభం) దిన సూచిక. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 116

13 జనవరి 2021 (మార్గశిర మాసం) దిన సూచిక. నేడు భోగి పండగ. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 115

13 జనవరి 2021 (మార్గశిర మాసం) దిన సూచిక. అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 115

01 జనవరి 2021 (మార్గశిర మాసం) దిన సూచిక.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 103

01 జనవరి 2021 (మార్గశిర మాసం) దిన సూచిక. నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.. భారతీయ శిల్పకళా రీతులు:- 103

నీడలు

నీడలు చిన్నమ్మా వీళ్లమీద కోపగించకు వీళ్ల నసహ్యించుకోకు నిన్నెన్నెన్నో అన్నారు అవమానాల పాల్చేశారు అవినీతి అంటగట్టారు ఆడదానికి సాహసం పనికిరాదన్నారు. చిన్నమ్మా వీళ్లందరూ భయపడిపోయిన మనుష్యులు రేపటిని గురించి భయం …

కడుపు మంట -బైరాగి

కడుపుమంట… అనురాగం అంబరమైతే ఆనందం అర్ణవమైతే మేం తోకచుక్కగా వస్తాం బడబానలమై మండిస్తాం!! ప్రపంచమొక నందనవనమై జీవితమొక గులాబి ఐతే మేం ముళ్ళతొడుగుగా ఉంటాం సుఖస్వప్నం భంగపరుస్తాం!! …

పప్పు పౌష్టికాహారము

పప్పు-రాచ్చిప్ప-ముద్దకవ్వంల కలయిక అపూర్వం. పప్పును రాచ్చిప్పలో వేసి ముద్దకవ్వంతో ఎనిపితే ఆ రుచి అమోఘమని మా అమ్మమ్మ అంటుండేది. నాకు వంటచేయండం అంటే మహా ఇష్టం. ఈరోజు …