55 ఏళ్ళ కిందట ఎన్నికల విషయం – ఓ మధుర జ్ఞాపకం…

1967 ఎన్నికల్లో మా అన్నయ్య నందిరాజు శ్రీహరిరావు సత్తెనపల్లి నుంచి జనసంఘ్ అభ్యర్థిగా వావిలాల వంటి ఉద్దండులతో పొటీపడ్డప్పుడు కుటుంబం మొత్తం ప్రచారానికి వెళితే, నేను మాత్రం …

ఎవరు మన తొలి శత్రువులు!?

ఎవరు మన తొలి శత్రువులు – మలి శత్రువులు – మనః శత్రువులు..!? ఉమ్మడి కుటుంబాల నుండి ఒంటరి (1+1+1 or 2) కుటుంబాలకు కాలానుగుణంగా మనలో …

మాట మాత్రానికే ముక్కోణ పోటీనా ?

మాట మాత్రానికే ముక్కోణ పోటీనా ? గ్రేటర్ ఎన్నికలు టి ఆర్ ఎస్ – బి జె పి ప్రత్యక్ష యుద్ధమేనా? ఒక స్థానిక ఎన్నికకు ఇంత …

భాషపై మౌనం -‘నంది’పై చిందులు

గత రెండు వారాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో  ప్రధానంగా రెండు  సమస్యలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఆత్మరక్షణలో పడవేశాయి. అందులో ఒకటి , తెలుగు మాతృబాషా పరిరక్షణ  ఉద్యమ నాయకులు …

అవినీతి, బంధు ప్రీతి ల ఆశ్రిత బజారులో  ‘నందుల’ విహారం 

ప్రభుత్వపరంగా ఇచ్చే అవార్డులకు జాతీయ స్థాయిలోనైనా , రాష్ట్ర స్థాయిలో  నైనా సరే కొన్ని సంవత్సరాలుగా అప్పుడు వున్న విలువ , గౌరవం  ఇప్పుడు లేవు అని …