జ్యోతిష్యం శాస్త్రం – ఆధారాలు

 తిరుపతి, ఆగష్టు21, జ్యోతిష్యం మూఢనమ్మకంగా కొందరు భావించినా జ్యోతిష్యం “శాస్త్రం” అనడానికి చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి. మన మెదడులోని ద్రవాలలో నవ గ్రహాలకు సంబంధించిన ఖనిజాలు ఉంటాయి. …

jaatakareethulu

jaatakareethulu

జ్యోతిషం… అంటే? మానవజీవన ప్రయాణము ఎపుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది, ఎలా ఎదుగుతూ, ఇంతవరకూ వచ్చింది ఇకపై ఎలా ఉండబోతుంది అన్నవి నిత్యం మేధావులను ఆలోచింపజేస్తున్న ప్రశ్నలు. …