కొమ్ములను జయించిన చెవులు

August 8, 2017

ముందొచ్చిన చెవులకన్నా వెనకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి అని సామెత. కొమ్ములు ఎంత వాడి అయినా, చెవులు చేసే పని చెయ్యలేవు అని కూడా ఒక సామెతను మనకు

Read More

మందాకిని

Posted by vijaya saradhi
August 2, 2017

“మదన మనోహర సుందరనారి మధుర దరస్మిత నయన చకోరి మందగమనజిత మందాకినీ… మనసుని దోచేస్తున్నావు మరులుగోల్పే నీ ఓర చూపులతో, జ్ఞాపకాలని ఒదార్చనా? నా నిట్టుర్పుల సెగలలో

Read More

మధ్యతరగతి మహిళ అంతర్మధనం -ఓ కథ

Posted by vijaya saradhi
July 25, 2017

“నిజానినికి నిజంగా నాకు చాలా కోపంగా ఉంది, చికాకుగా, అసహనంగా, ఆవేశంగా ఏమి చెయ్యాలో తోచకుండా ఉంది. నన్ను ఎవరన్నా కదిలిస్తే కొట్టేస్తానేమో అన్నంత విసుగ్గా ఉంది.

Read More

సమానత్వం

Posted by vijaya saradhi
June 28, 2017

ఇప్పటికి కొన్ని లక్షల సార్లు వినే ఉంటారు.. ఆడవాళ్ళకి సమానత్వం, ఆర్థిక  స్వాతంత్ర్యం మాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి అని ఇస్తున్నామని భ్రమలో ఉన్నవాళ్ళని మనం

Read More

బాసటగా బాధ్యతగా నిలవడమే నాయకత్వ లక్షణం

June 2, 2017

జీవితంలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరినుంచీ వినబడే మాటలు, ‘నాకెవరూ తోడు లేరు’, ‘నాకు ధైర్యం చెప్పేవారు లేరు’, నేను తలవాల్చడానికి ఒక భుజం లేదు’. జీవితంలోని ఏదో

Read More

ప్రయాణాలూ-మజిలీలూ

May 26, 2017

జీవితం ఒక ప్రయాణం. మొదలెట్టిన దగ్గరనుంచీ ముగించే వరకూ. అందుకే రకరకాల పేర్లున్నాయి. జీవనయానం, జీవితనౌక, బ్రతుకుబండి. మరి జీవించేవాడిని నావికుడు, చోదకుడు లేక ప్రయాణికుడు అనవచ్చేమో.

Read More

‘ఆలోచనీయములు – అనుసరణీయములు – ఆచరణీయములు’

Posted by Ring Master
May 10, 2017

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “కోరలుచాస్తున్న కార్పొరేట్ బడులు – బందిఖానాలు” ********* కేవలం కార్పొరేట్ బడులే కాదు మరెన్నో

Read More