కుచ్చుల పిల్లా!

Posted by John Babu
August 28, 2017

ధమనులు ధైర్యం కోల్పోయి సిరల్లో సిందూ ప్రవహిస్తుంటే టీవీలకు అతుక్కుపోయి బంగారానికి ఆరాటపడ్డ హృదయాలు కూడా నిన్ను శ్వాసలోకి తీసుకున్నాయ్. ఓ కుచ్చులపిల్లా దేహాన్ని దేశం చేసుకున్నాదానా

Read More

మాటలపావురాలు

Posted by John Babu
August 27, 2017

ఒకప్పుడు మౌనంగా ఉండేవాళ్ళను ఇష్టపడేవాణ్ణి యంత్రాలు మాట్లాడుతుంటే మనుషులంతా యంత్రాల్లా తుప్పుపట్టి పోతున్నారు నా ఎదురు చూపంతా ఇప్పుడు గలగల మాట్లాడే మనుషుల కోసం మౌనం నాకిష్టమే

Read More

ఓ కన్నీటి చుక్క

Posted by vijaya saradhi
August 7, 2017

తెలుగు అంతరించిపోతే ఒక తెలుగు అభిమాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలియజేస్తూ…ఆగస్టు 29 తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, తెలుగు రక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో జరిగిన

Read More

ఈదారిలో…

Posted by LION KING
July 2, 2017

అవతల ఏదోఉందని అక్షరాలను పక్షుల్లా ఎగరేస్తున్నాను ఇక్కడ లేనివేవో అక్కడ ఉండే ఉంటాయని ప్రతి తలపును ఒలిచి ఒలిచి చూస్తున్నాను ప్రతిధ్వని నాకవసరం లేదు ప్రతినాయకుని ప్రభావ

Read More