నేడు భీష్మ ఏకాదశి

Share Icons:

భీష్మ ఏకాదశి

మన భరత భూమి పుణ్య భూమి. భక్తికి, భక్తి తత్వానికి పుట్టినిల్లు. అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలతో భగవదారాధన చేసి, దైవానుగ్రహాన్ని పొందేందుకు, మన పూర్వులు నియమించిన కొన్ని పర్వ దినాలలో, ఏకాదశి ఒకటి. ఏడాది పొడుగునా నెలకి రెండు పక్షాలు శుక్ల పక్షం , కృష్ణ పక్షం … పక్షానికొక ఏకాదశి చొప్పున్న ..ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులుంటాయి. ప్రతి నెలా అమావాశ్యకు, పౌర్ణమికి ముందు ఈ ఏకాదశులొస్తుంటాయి. ఆషాడశుక్ల ఏకాదశిని ప్రధమ ఏకాదశిగా పరిగణిస్తారు. ప్రతినెలలో పూర్ణిమకి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని శుద్ధేకాదశి(శుద్ధ ఏకాదశి) అంటారు. సంవత్సరం మొత్తంలో ఇటువంటి శుద్ధ ఏకాదశులు 12 వుంటాయి. వీటిలో ప్రతి ఏకాదశికి ప్రాముఖ్యత వున్నా, నాలుగు ఏకాదశులను విశేషదాయకంగా పరిగణిస్తాము. అవి:

ఆషాడ శుద్ధ ఏకాదశి.(తొలేకాదశి/శయనేకాదశి); కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి; పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి (వైకుంఠ ఏకాదశి/ముక్కోటి ఏకాదశి); మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి (భీష్మ ఏకాదశి)

మాఘ శుక్ల ఏకాదశినే భీష్మ ఏకాదశి అంటాం. ఈ రోజునే విష్ణు సహస్ర నామం ఉద్భవించింది. విచిత్ర మైన ఘట్టం. ఒళ్ళంతా బాణాలు దిగి అంపశయ్య మీద ఉన్న ఆజన్మ బ్రహ్మ చారి, అష్ట వసువులలో ఒకడు, అతి పుణ్యాత్ముడు అయిన భీష్మ పితామహుడు. ప్రశ్నలు అడుగటానికి వచ్చింది ధర్మరాజు. ఎవరితో? అదే బాణాలు సంధించిన అర్జునుడు ఇతరులతో కలసి. తోడుకొని వచ్చింది “కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం” అనే సాక్షాత్తూ భగవంతుని పూర్ణ అవతారం శ్రీ కృష్ణుడు.

భీష్ముడు ఇచ్ఛా మరణ వరం కలవాడు. అంటే అనుకున్నపుడే మరణించ గలడు. ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలం కోసం ఎదురు చూస్తూ 50 రోజులు వంటిలో దిగిన బాణాలతో అంపశయ్య మీద వేచి వున్నాడు. చివరికి ఈ రోజు పవిత్ర మైన విష్ణు సహస్ర నామములను ఉపదేశించాడు ధర్మరాజుకు. భగవంతుడైన శ్రీ కృష్ణుడు చిరునవ్వుతో విని ఆమోదించాడు. ఇట్టి మహత్తర ఘట్టం ఎక్కడా లేదు. భగవంతుని దివ్య నామములను స్వయానా భగవంతుడే విని దీవించిన అపూర్వ ఘట్టం.

శ్రుత్వా ధర్మా నషేశేన పావనాని చ సర్వశః యుధిష్టిర స్సాన్తనవం పునరేవాభ్య భాషత –భీష్ముడు చెప్పిన నానా ధర్మాలను విన్న ధర్మరాజు చివరగా. కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. లోకంలో ఎవరు దైవము? ఎవరిని పూజించి, స్తుతించి అర్చించాలి. దేనివల్ల మానవులకు శుభం కలుగుతుంది. అన్ని ధర్మములలోకి ఉత్తమ ధర్మమేది. దేనిని జపించుట వలన మనిషి సంసార బంధముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు? అని.

దానికి భీష్మ పితామహుడు, జగత్ ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం అని చెబుతూ, ఆది అంతము లేని, సర్వ వ్యాపి అయిన, దేవ దేవుడైన, భగవంతుడైన విష్ణు స్తుతి వల్ల సర్వ దుఃఖములు తొలగిపోతాయని చెబుతూ, ఇది అన్ని ధర్మములలోకి ఉత్తమ ధర్మమని నా మాట అంటాడు. నన్ను అనుగ్రహించిన సద్గురువులలో ఒకరైన, మహా తపస్వి, పరమ పూజ్య నందానంద స్వామి ఒక రోజు దీనిని నాకు వివరిస్తూ, ఏది పరమమైన తెజమో, ఏది పరమ మైన తపమో అట్టి దివ్యము తేజోమయము అయిన మంగళ స్వరూపాన్ని ధ్యానించు అన్నారు. ముఖ్యం గా విష్ణు సహస్ర నామ జపం, ధ్యానం వల్ల భయం తొలగుతుంది, శుభం కలుగుతుంది. గణపతిని, వ్యాసభగవానుని, పితామహుని, పాండవులను, తల్లి తండ్రులను, గురువులను భక్తి పూర్వకంగా స్మరించి, ఈ దివ్య నామాలను జపిస్తూ తేజో మయుడైన, పరమాత్ముని ధ్యానిస్తే బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని మహనీయులు ప్రవచించారు.

-భరద్వాజ

Leave a Reply