04 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..

04 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-476. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   -ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో …

03 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..

03 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-475. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   -ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో …

‘నమో’ ‘గో’విందా! ఎవరు ‘గురివింద’?

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “‘నమో’ ‘గో’విందా! ఎవరు ‘గురివింద’?” ********* పశువధ చట్టంపై పలు ప్రశ్నలు… పశువధపై కేంద్రప్రభుత్వం …

02 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక..

02 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-474. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   -ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో …

01 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.

01 జూన్ 2017 (జేష్ఠ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-473. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   -ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో …

విజిగీష విలాసాలు

విజిగీష విలాసాలు విజిగీష రిసోర్సెస్ & కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెబ్ విలాసములు (చిరునామాలు):- www.primepagesinfo.com (ప్రైమ్ పేజస్ ఇన్ఫో.కామ్) www.vijigeesha.com (విజిగీష.కామ్) www.maamaata.com (మామాట.కామ్) www.eventpoint.in (ఈవెంట్ …

26 మే 2017 (జేష్ఠ మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక..

26 మే 2017 (జేష్ఠ మాసం – ఆరంభం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-467. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు www.primepagesinfo.com  –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి …

25 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక…

25 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-466. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE …

23 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

23 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-464. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE …

22 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

22 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-463. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE …

21 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

21 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-462. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE …

20 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

20 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-461. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో …

19 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

19 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-460. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/   –ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE …

17 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

17 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-458. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

గూండాగిరి – పసిప్రాణం బలి

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “గూండాగిరి – పసిప్రాణం బలి!!” ********* నాన్నా నన్ను కాపాడవూ…? ఒక పసిప్రాణం నేలరాలిపోయింది. …

16 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

16 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-457. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

15 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

15 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-456. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

మించినవారు కలరె ధరణిన్!?

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ!   పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “మించినవారు కలరె ధరణిన్!?”  ********* క్రింద చెప్పబోతున్న కథ కట్టుకథ లేక పిట్టకథ కాదు. …

14 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

14 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-455. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

13 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

13 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-454. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

12 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

12 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-453. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

రైతులకు బేడీలు

ఖమ్మం: రైతులకు బేడీలు వేసి ఖమ్మం పోలీసుల అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. రైతులకు బేడీలు వేసి కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన పోలీసులు. పోలీసుల వైఖరిని తప్పుపట్టిన రాజకీయ పార్టీలు. సీఎం …

భూసేకరణ చట్టానికి ఆమోద ముద్ర

  ఢిల్లీ: తెలంగాణ భూసేకరణ చట్టన్ని ఆమోదించిన రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ రెండు రోజుల్లో విడుదల కానున్న గెజిట్ నోటిఫికేషన్

సరిహద్దుల్లో కాల్పులు

  జమ్మూకాశ్మీర్ : కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన పాక్. మరోసారి పాక్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించింది. నౌషర వద్ద నియంత్రణ రేఖ వెంబడి పాక్ …

వెండి తెరపై రామాయణం

  హైదరాబాద్: రూ.500కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కనున్న రామాయణం. తెలుగు,తమిళం,హిందీ భాషల్లో రామాయణాన్ని నిర్మించనున్న అల్లు అరవింద్.

జయలలిత ఎస్టేట్ పై ఐటీ అధికారుల దాడి

చెన్నై: జయలలిత ఎస్టేట్ పై ఐటీ అధికారులు దాడి చేశారు. కొద్దిరోజల క్రితం ఎస్టేట్ లో పనిచేస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డు హత్య నేపథ్యంలో ఈ దాడులు ప్రాధాన్యత …

11 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

11 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-452. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

అన్నదాతా! సుఖీభవ!

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “సాగు ఆదాయం పైనా పన్ను వేద్దామా!?” ********* వ్యవసాయంతో సంబంధం లేని వారంతా తమ …

‘ఆలోచనీయములు – అనుసరణీయములు – ఆచరణీయములు’

శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “కోరలుచాస్తున్న కార్పొరేట్ బడులు – బందిఖానాలు” ********* కేవలం కార్పొరేట్ బడులే కాదు మరెన్నో …

10 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

10 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-451. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ వృత్తి …

అన్నంత పనీ చేసిన ఆంధ్రా పోలీస్!

  శీర్షిక సమయానికి తగుమాటలాడటం తప్పుకాదు బాబూ! పదుగురి నోళ్ల్లల్లో నానుతున్న అంశం: “అన్నంత పనీ చేసిన ఆంధ్రా పోలీస్!” ************ ఈమారు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లతో ఇంటూరి …

08 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

08 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-449. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

నేడు (మే-07) విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి..

భారతావనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీర్తిప్రతిష్టలను సముపార్జించిపెట్టిన భారతరత్న రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ను ఆయన జయంతి సందర్భంగా స్మరించుకుందాం…

07 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక..

07 మే 2017 (వైశాఖ మాసం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-448. అజంతా-ఎల్లోరా గుహల లోని:- కుడ్యచిత్రాలు-శిల్పవిన్యాసాలు http://www.primepagesinfo.com/ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి FREE Listingsలో మీ …

BSNL రూ.249 ఆఫర్ ఇప్పుడు సంవత్సరం పాటు వర్తిస్తుంది

BSNL బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్షన్ కోసం చూస్తున్నారా..? మీకో గుడ్ న్యూస్. రూపాయి కంటే తక్కువ ధరకే ఒక జీబి ఇంటర్నెట్ అంటూ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన బీఎస్ఎన్ఎల్ …