ఉగాది-వికారికి స్వాగతం

తిరుపతి, ఏప్రిల్ 06, ఉగాది – కాలపురుషునికి సందంధించిన ఉత్సవం.  ఉగాది అంటే తెలుగువారికి కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యే రోజు. ఉ అంటే నక్షత్రం గ అంటే …

06 ఏప్రిల్ 2019 (చైత్ర మాసం, వసంత ఋతువు ఆరంభం) దిన సూచిక.. శ్రీ వికారినామ నూతన తెలుగు సంవత్సర ఆరంభ సందర్భంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు..

06 ఏప్రిల్ 2019 (చైత్ర మాసం, వసంత ఋతువు ఆరంభం) దిన సూచిక.. దృశ్య దర్శనం-1151.  శిల్పకళారీతులు:-  భారతీయ శిల్ప సౌన్దర్యాలు వెబ్  డిజైనింగ్ మొదలుకుని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ …