నేడు (మే-10) వైశాఖ పౌర్ణమి – గౌతమ బుద్ధ జయంతి..

Share Icons:

నేడు (మే-10) వైశాఖ పౌర్ణమి – గౌతమ బుద్ధ జయంతి

ఈ దేశంలో పుట్టి తన ఆధ్యాత్మిక చితనను ప్రపంచ వ్యాప్తం చేసిన ఆ మహనీయుడిని మనసారా స్మరించుకుందాం… బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి..

Leave a Reply